[1]
Ryen, E. og Simonsen, H.G. 2016. Tidlig flerspråklighet – myter og realiteter. NOA - Norsk som andrespråk. 31, 1-2 (feb. 2016).