Samisk språkrevitalisering i Ryssland – möjligheter och utmaningar
PDF ()

Hvordan referere

Scheller, E. (2012). Samisk språkrevitalisering i Ryssland – möjligheter och utmaningar. NOA - Norsk Som andrespråk, 27(1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/871

Sammendrag

Trots att alla fyra kolasamiska språk allvarligt hotas av ett språkbyte från samiska till ryska har en språkrevitaliseringsprocess startat. Särskilt det kildinsamiska samhället i Lovozero verkar ha de nödvändiga förutsättningarna för att kunna genomföra en effektiv språkrevitalisering, även med syfte att återinföra kildinsamiska som vardags- och kommunikationsspråk. Det finns dock likaså utfordringar och barriärer som har en bromsande effekt på revitaliseringsprocessen. Ãân idag påverkar historiska händelser och politiska åtgärdar som kollektivisering, repressioner, andra världskriget, tvångsförflyttningar och internatskolsystemet det kolasamiska samhället och den språkliga och kulturella utvecklingen mycket negativt. Andra destruktiva faktorer är purism, brist på effektiva språkutlärningsmetoder, outnyttjade resurser och främjandet av det nordsamiska språket bland kolasamerna. Ett viktigt ämne i artikeln utgör en kritisk diskussion av samarbetet mellan ryska (östra) och nordiska (västra) Sápmi samt vilka konsekvenser icke-transparenta och ansvarslöst genomförda västliga bistånds- och utvecklingsprojekt kan få för det kolasamiska samhället och för den språkliga och kulturella revitaliseringen.
Nyckelord: Samer i Ryssland, språkrevitalisering, tvångsförflyttningar, internatskolor, purism, utvecklingshjälp.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.