ââ¬ÂNatur i Norge er det litt forskjelligââ¬Â: Det-setninger som topikaliseringsstrategi i tekster skrevet av vietnamesiske innlærere

Åshild Næss

Sammendrag


Denne artikkelen analyserer bruken av setninger med det som formelt subjekt i tekster skrevet av vietnamesiske innlærere i ASK-korpuset. Den argumenterer for at den vanligste feilkonstruksjonen i dette materialet kan forstås som en form for pragmatisk transfer, der informasjonsstrukturfunksjonen til norske presenteringssetninger overgeneraliseres med bakgrunn i en svært vanlig setningstype i vietnamesisk. Selv om vietnamesisk ikke har formelle subjekter, og altså ingen konstruksjoner som kan fungere som direkte modell for mellomspråkskonstruksjonene, kan feilene forstås som et forsøk på å konstruere en parallell til den svært vanlige topic-comment-setningsstrukturen i vietnamesisk, for å tilfredsstille det Lambrecht (1994) kaller ââ¬ÂThe Principle of the Separation of Reference and Roleââ¬Â. Tidligere studier (Schachter og Rutherford 1979) har pekt på lignende overgeneraliseringer i japansk- og kinesisktalendes engelske mellomspråk, og de norsk-vietnamesiske dataene gir dermed ytterligere støtte til en hypotese om at den typologiske forskjellen mellom topic-prominente og subjektsprominente språk kan gi opphav til transfer på grunnlag av informasjonsstruktur. Nøkkelord: vietnamesisk, formelt subjekt, topikalisering, transfer, informasjonsstruktur, topic-prominens


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6670

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.