Utvikling av ordforståelse for ulike kategorier ord hos flerspråklige elever på morsmål og norsk

Cathrine Thurmann-Moe, Kirsten Meyer Bjerkan, May-Britt Monsrud

Sammendrag


Artikkelen vil kort diskutere innholdet i begrepet akademisk språk og presentere resultater fra et delprosjekt under strategiplanen ââ¬ÂLikeverdig utdanning i praksisââ¬Â (Kunnskapsdepartementet 2007, Monsrud m.fl. 2009, 2010, 2011). Som en del av dette prosjektet ble 979 elever mellom 6 og 12 år med flerspråklig bakgrunn testet både på norsk og på morsmål med oversatte versjoner av vokabulartesten BPVS II (Dunn et al. 1997). Basert på en kategorisering av oppgavene i denne testen, vil vi sammenlikne elevenes resultater på norsk og morsmål når det gjelder forståelse av ulike kategorier ord. Resultatene viser at både lånord med latinsk opphav og norske ord som ikke inngår i vanlig norsk dagligtale er vanskelige å forstå for flerspråklige elever. Når de samme ordene presenteres på morsmål oppnår elevene i alle alderskategorier bedre resultater. Dette kan være en effekt av at elevene generelt har bedre kompetanse på morsmål, men også ordenes oppbygging og særlig hvorvidt ordene på morsmål framstår som mer deskriptive ser ut til å ha betydning.

Emneord (Nøkkelord)


vokabularutvikling, akademisk språk, språktesting, fremmedord, deskriptiv språkbruk

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6670

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.