Ãsta Mari Aune 2012: Skandoromani

Stian Hårstad

Sammendrag


Gjennom ratifiseringa av Den europeiske pakt for regions- eller minoritetsspråk (gjeldande frå 1998) og Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter (1999) vart romfolket og romanifolket definerte som nasjonale minoritetar i Noreg â saman med jødar, kvenar og skogfinnar. Dermed vart òg romani og romanes minoritetsspråk her i landet, noko ein skulle tru kunne bidra til auka status og merksemd omkring både språka og språkbrukarane. Det kan ein knappast seie var tilfellet, og no meir enn ti år etter dei politiske vedtaka er det mi oppfatning at den allmenne innsikta i dette temaet framleis er minimal. Ikkje minst har det siste årets diskusjonar om romfolket avdekt at det finst store kunnskapsmanglar. Boka til Ãsta Mari Aune er eigna til å bøte på dette, sjølv om ho nok ikkje har ââ¬Ânordmenn flestââ¬Â som den primære målgruppa; her bør ein kjenne ein god del lingvistiske og samfunnsvitskaplege fagomgrep for å få fullt utbytte.

Emneord (Nøkkelord)


Skandoromani

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6670

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.