Forord

Kirsten Palm, Else Ryen, Hilde Sollid

Sammendrag


I den første artikkelen i dette nummeret er temaet kodeveksling, og Pia Lane skriver om integrasjon av norske substantiv i kvensk. Kvensk er språket til kvenene, som er en av de fem nasjonale minoritetene i Norge. Grammatisk sett er substantivsystemene i disse to språkene relativt forskjellige, og et interessant spørsmål blir dermed hvordan norske substantiv blir integrert i kvensk: Hvilken form av det norske substantivet brukes? Blir de integrert med eller uten det kvenske språkets morfosyntaks? På grunnlag av data fra samtaler på kvensk i Bugøynes, dokumenterer Lane at de fleste norske substantiv får kvensk morfosyntaks. Ut fra sine funn argumenterer forfatteren for en kombinasjon av Carol Myers-Scottons kodevekslingsmodell og Joan Bybees kognitive nettverksmodell for å forklare de grammatiske prosessene ved kodeveksling.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6670

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.