Kinesiske studentar i eit norsk studentmiljø: Ein studie om sosial inkludering på Høgskulen i Volda

Reidun Aambø

Sammendrag


Denne artikkelen gjeld sosiale relasjonar mellom kinesiske og norske studentar og spørsmålet om kinesiske studentar blir inkluderte eller marginaliserte i studentmiljøet ved Høgskulen i Volda. Her er fleire innfallsvinklar til temaet, mellom anna ei undersøking mellom 31 kinesiske og 22 norske studentar ved høgskulen. Resultata av undersøkinga viser at både den kinesiske og den norske studentgruppa trudde at den andre ikkje ønskte kontakt, at ingen av dei ville trenge seg på, og at gruppene verka utilnærmelege for kvarandre. Vi ser også tendensar til at kinesarane marginaliserer seg sjølve, at dei er redde for å bli misforstått og at dei har låg forventning til fritid i studiesituasjonen. Mykje tyder på at årsaka er synet på studentrolla og dermed prioritering av tid. Dessutan kan også ulike kulturelle kodar og veremåtar i det sosiale romet og ulike syn på vennskap truleg minke motivasjonen for å ta kontakt. For å få nokre mulege forklaringar på funna i undersøkinga, ser eg i siste delen av framstillinga på nokre kulturelle trekk ved kinesisk sosial veremåte, mentalitet og kommunikasjonsmåte som er rekna for å vere karakteristiske.

Emneord (Nøkkelord)


studentmiljø, inkludering, sosial kontakt, kommunikasjon, kulturelle kodar

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6670

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.