Ãsteuropeiske elever i naturfagstimen â en kasus-studie av ordforståelse

Anita Biringvad, Astri Heen Wold

Sammendrag


Artikkelen bygger på en studie utført i naturfagstimer på 6. trinn. Formålet var å undersøke i hvilken grad og hvordan elever forstår instruksjonsspråket i undervisningen. I undersøkelsen inngår fire elever med østeuropeisk bakgrunn, og fire norske elever. Ut fra observasjoner i klassene, laget vi to språktester av ordene lærerne brukte i timene, som vi så testet elevene med. Resultatene viser at det er store forskjeller på de to elevgruppenes ordforståelse på norsk. De østeuropeiske elevene oppnår svakere resultater enn de majoritetsspråklige elevene både kvantitativt og kvalitativt. De forstår færre ord og bruker også hovedsakelig enklere og mer kontekstavhengige forklaringer enn de norske når de forklarer hva ordene i testen betyr. Det synes å være en sammenheng mellom resultatene i språktesten og den totale språklæringssituasjonen til elevene når det gjelder andrespråket norsk. Resultatene i undersøkelsen kan derfor ikke alene knyttes til skolens opplæring, men må også ses i sammenheng med andre faktorer i språklæringen som tid i barnehage, hjelp med andrespråket hjemme, og omgang med majoritetsspråklige venner på fritiden.

Emneord (Nøkkelord)


Østeuropeiske elever, språkforståelse, andrespråkslæring, ordforråd, naturfag, klasseromsforskning

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6670

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.