à oppnå sine kommunikative mål som andrespråksbruker

Paulina Horbowicz

Sammendrag


Artikkelen er en analyse av gjentakelser brukt av første- og andrespråksbrukere av norsk i en hverdagslig samtale. Termen gjentakelse blir brukt om ytringer som repeterer den andre talerens ytring i samme eller reformulert form. I det analyserte datakorpuset finner man en klar forskjell når det gjelder frekvensen av denne strukturen i talen til norske og polske informanter. Hos polske brukere av norsk som andrespråk er denne strukturen ikke frekvent, og der den blir produsert, er den ofte formelt og/eller funksjonelt uidiomatisk. Artikkelen drøfter grunner til og konsekvenser av slik manglende bruk i lys av gjentakelsens samtalestrategiske rolle og peker på at dette kan oppfattes som uhøflig av norske samtalepartnere.

Emneord (Nøkkelord)


høflighetsstrategier, norsk, polsk, andrespråkssamtale, gjentakelse, samtaleanalyse

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6670

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.