Den 4. nasjonale konferansen om norsk språk som andrespråk

Hilde Sollid

Sammendrag


Sett av datoene for vår neste nasjonale konferanse som finner sted ved Universitetet i Bergen i oktober. Arbeidet med programmet er i gang. Vi har valgt særlig å profilere skriving i en andrespråkskontekst både for å samle og presentere forskning som alt finnes på dette emnet i Norge og samtidig presentere nyere, internasjonal forsking og teori innenfor dette feltet. Det er allerede klart at Ulla O. Connor fra Indiana University kommer. Hun har blant annet skrevet Contrastive rhetoric: Reaching to intercultural rhetoric (2008) og Contrastive rhetoric: Crosscultural aspects of second language writing (1996).

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6670

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.