Norsk andrespråkskorpus (ASK) – design og metodiske forutsetninger

Kari Tenfjord, Jon Erik Hagen, Hilde Johansen

Sammendrag


Artikkelen gir en presentasjon av Norsk andrespråkskorpus (ASK) – et nytt elektronisk innlærerkorpus som er utviklet ved Universitetet i Bergen. Korpuset inneholder personopplysninger om og tekster skrevet av kandidater som har gått opp til to ulike tester i norsk: Språkprøven i norsk for voksne innvandrere og Test i norsk – høyere nivå. Artikkelens hovedhensikt er å diskutere bruk av feilkoder i korpuset, og hvorvidt bruk av feilkoder i seg selv betyr at en havner i ”sammenlikningsfella”, som Bley-Vroman (1983) advarer mot i artikkelen ”The Comparative Fallacy”, altså at vår behandling av språkdataene skjer på målspråkets premisser og dermed undergraver mellomspråk som egne, selvstendige språksystem. I artikkelen argumenteres det for at feilkoding slik det er gjort i ASK, må betraktes som en teorinøytral beskrivelse, en metodisk forutsetning for en teoretisk basert analyse av mellomspråk. ’Anklagen’ om å havne i sammenlikningsfella, et angrep som gjerne blir rettet mot klassisk feilanalyse eller enhver annen befatning med feil, har sitt utspring i at en ikke skiller klart nok mellom metode og teori i andrespråksforskningen.

Emneord (Nøkkelord)


innlærerkorpus; sammenlikningsfella; feil; feilkoder

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6670

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.