Norwegian essays written by four Turkish children in a bicultural class
PDF ()

Hvordan referere

Hvenekilde, A. (2019). Norwegian essays written by four Turkish children in a bicultural class. NOA - Norsk Som andrespråk, (3). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1644

Sammendrag

This article was written as a· contribution to the report A Brief survey on the bilingual education attempts for linguistic minority ouoils in the Oslo schools in Norway and a restricted classroom research on the bilingual education of the Turkish dominant bilinqual oupils in the Lilleberg school in Oslo by Kiamil Zihni Ozerk and Unni Orbeck for UNESCO 1986.

PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.