Dansk (og norsk) persepsjon av norske fonemkontraster

Eivind Landmark

Sammendrag


Nordisk nabospråkfo~ståelse er et emne som fra tid til annen er framme i offentlighetens lys - enten anledningen er et utekstet fjernsynsprogram eller et nordisk politikermøte. Fra vitenskapelig side er det ~jort noen framstøt for å granske språkforst·åel~en nordiske granner imellom, jfr. Haugen (1953), Lindgren (1972), Ohlsson (1972), Grannspråk (1975), Maurud (1976), Elert (1981'). Enkelte av disse arbeidene omhandler persepsjon·på lydplanet. Det er også emnet for denne undersøkelsen, som gjelder noen problemer på fonetisk/ fonologisk nivå i danskers persepsjon av norsk.


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6670

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.