Kommunikativ kompetanse
PDF ()

Hvordan referere

Parks, C. A. (2019). Kommunikativ kompetanse. NOA - Norsk Som andrespråk, (3). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1640

Sammendrag

Kommunikativ kompetanse er et relativt nytt begrep i språkundervisningen. Ideen bak begrepet kom fra en reaksjon mot bruken av studieplaner for fremmedspråk som la for mye vekt på de grammatiske og semantiske trekkene i et språk og for lite vekt på hvordan man egentlig bruker språket for å kommunisere.

PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.