Ordformer i norske stiler skrevet av tyrkiske og vietnamesiske elever
PDF ()

Hvordan referere

Hvenekilde, A. (2019). Ordformer i norske stiler skrevet av tyrkiske og vietnamesiske elever. NOA - Norsk Som andrespråk, (1). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1638

Sammendrag

[Dette nummeret er scannet og konvertert med OCR. Skrivefeil vil forekomme, og søk kan feile selv man ser ordet i pdf-dokumentet!]

En sammenlikning mellom de feil i ordformer i nonk mellomspråk hos tyrkiske og vietnamesiske elever viser en del klare forskjeller mellom de to elevgruppene. Det er for det fønte en langt høyere feilprosent hos de tyrkiske elevene enn hos de vietnamesiske, og det ser ut til at en langt støn-e andel av feilene hos de tyrkiske elevene kan spores tilbake til fonkjeller mellom morsmålet og m!lsprllet enn hva tilfellet er hos de vietnamesiske elevene. Hos tyrkiske elever er utbredte feiltyper innskudd av vokaler i konsonantgrupper som st!r i framlyd, overføring av prinsippene av vokalharmoni til nonk og sammenskriving &v ord, som f.eks. verb+pronomen og snbstantiv+eiendo=pronemen.

PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.