Grunnleggende lese- og skriveopplæring for voksne innvandrere, belyst ved en analyse av språket i ABC-en Første bok på norsk

Lise Iversen Bjørkavåg

Sammendrag


[Dette nummeret er scannet og konvertert med OCR. Skrivefeil vil forekomme, og søk kan feile selv man ser ordet i pdf-dokumentet!]

Dette er andre nummer av arbeidsskriftet NOA (norsk som andrespråk) utgitt av Institutt for norsk som fremmedspråk ved Uninrsitetet i Oslo, Gjennom arbeidsskriftet vil vi distribuere artikler innenfor fagområdet norsk som andre- og fremmedspråk tolket i vid forstand. Vi vil gjerne ta inn mellomspråksstudier, pedagogiske studier og studier av grammatiske emner som er av interesse for forskere og lærere i norsk som andrespråk eller fremmedspråk. Selv om arbeidsskriftet er knyttet til et spesielt institutt, vil vi også gjerne ta imot bidrag fra andre fagmiljøer.


Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6670

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.