Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen (red.): Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge

Anna-Riitta Lindgren

Sammendrag


”Nasjonale minoriteter” ble en ny offisiell kategori i Norge fra 1999 da Norge ratifiserte Europarådets rammekonvensjon for vern av nasjonale minoriteter. Tidligere fantes det bare majoritet, innvandrere og urfolk. De gruppene som nå blir definert som nasjonale minoriteter, kvener, skogfinner, jøder, rom og romanifolk, er minoriteter med en lang historie i Norge – kvener, romanifolk og skogfinner har vært tilstede i flere hundre år, og jøder og rom fra 1800-tallet.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6670

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.