Bull, Tove og Lindgren, Anna-Riitta (red.): De mange språk i Norge. Flerspråklighet på norsk.

Elizabeth Lanza

Sammendrag


Med dette uttrykket åpner redaktørene artikkelsamlingen om de mange språk i Norge og ”flerspråklighet på norsk”. Målet med boken er å gjøre Norges språklige og kulturelle mangfold synlig og ”å vise det fram i all sin variasjon og fargerikdom” (s. 10). Dette mangfoldet er for stort til å kunne gi stemme til alle språkene som finnes i landet, men det lykkes å gi en interessant oversikt over bredden av språk gjennom tolv kapitler som spenner fra innvandrespråk til nasjonale minoritetsspråk, innbefattet norsk tegnspråk, til norsk som førstespråk og andrespråk og til slutt til engelsk i Norge og engelsk i norsk.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6670

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.