«Å skrive seg et rom»

Ingri Dommersnes Jølbo

Sammendrag


Artikkelen tar for seg aktørskap (‘agency’), et begrep som i økende grad blir brukt for å studere samspillet mellom sosiale og individuelle prosesser i andrespråkstilegnelse. I artikkelen undersøker jeg hvilket potensial begrepet har som analytisk verktøy for å studere andrespråksskriving. Gjennom å analysere fire tekster skrevet av en elev i grunnskoleopplæringen for minoritetsspråklig ungdom, utforsker jeg hvordan aktørskap kan operasjonaliseres og videreutvikles innenfor et dialogisk rammeverk. Formålet med artikkelen er dermed todelt og inkluderer både 1) å utforske hvordan aktørskap kan videreutvikles og operasjonaliseres i studier av andrespråksskriving og 2) diskutere hvordan aktørskap kan belyse og forklare viktige trekk ved andrespråksskriveres språk- og skriveutvikling. I artikkelen blir andrespråkstekstene analysert med tanke på hvordan de inngår i et dialogisk samspill med noen av de diskursive rammene som omgir skrivingen. Jeg argumenterer for at aktørskap kan forstås som evnen og muligheten til å skape et rom for seg selv i og gjennom teksten. Begrepet åpner derfor for en mulighet til å diskutere hvordan nye språkbrukere forhandler om medlemskap og konstruerer sine identiteter i en ny språkkultur, og kan bidra med interessante perspektiver på både andrespråksskriving spesielt og andrespråkslæring generelt.

Emneord (Nøkkelord)


andrespråksskriving; aktørskap; dialogisme

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6670

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.