Andrespråksdidaktisk forskning på voksenopplæring i Norge: En oversikt fra 1985 til i dag

Marte Monsen

Sammendrag


Norsk andrespråksdidaktisk forskning på voksenopplæring fra 1985 frem til i dag har bakgrunn i flere fagområder. En stor del av forskningen består av masteroppgaver. Hoveddelen av publikasjonene som er gjort innenfor dette området, relaterer seg til vurdering og grunnleggende lese- og skriveferdigheter (ofte omtalt som alfabetisering). Når det gjelder vurderingslitteraturen, er det mye forskning på den avsluttende språktestingen, og nesten ingen forskning på underveisvurdering. Forskningen på lese- og skriveopplæringen for voksne innvandrere som ikke har lært å lese og skrive på morsmålet, kan synes å bære preg av at det i praksis i liten grad skilles mellom grunnleggende lese- og skriveopplæring og den øvrige norskopplæringen. Helt fra 1985 og frem til i dag har forskerne dessuten lagt vekt på at tilbudet på flere områder har mangler. Det fremgår for eksempel av forskningen at deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn ofte ikke finner undervisningen meningsfull og at deltakernes læringsutbytte er begrenset. Mye av den andrespråksdidaktiske forskningen på voksenopplæring er utført av forskere med nær tilknytning til praksis, noe som nok påvirker de temaene det er forsket på. Forskningen kan betegnes som spredt og usystematisk. Dette kan ha sammenheng med at voksnes språklæring ikke står høyt på den politiske dagsordenen.

Emneord (Nøkkelord)


andrespråksdidaktikk, voksenopplæring, norskopplæring, vurdering, norskferdigheter

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6670

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.