Barnehagen som læringsarena for gryende flerspråklighet – en oversikt over forskning 1985–2015

Gunhild Tomter Alstad

Sammendrag


Denne artikkelen gir et innblikk i hovedlinjer i barnehageforskning som omfatter barns vilkår for andrespråksutvikling, morsmålsutvikling og gryende flerspråklighet i barnehager i Norge. Jeg analyserer vitenskapelige bidrag på NOA-konferanser, FoU-arbeid, publikasjoner og oppnådde grader ved norske høgskoler og universitet i perioden 1985–2015 og presenterer framveksten av forskningsarbeidene samt tematiske og metodologiske hovedtendenser. Gjennomgangen viser at barnehageforskning på dette feltet hadde sin spede begynnelse på slutten av 1980-tallet, og spesielt etter 2005 finner vi en betydelig vekst i antall arbeid. De vitenskapelige arbeidene på gryende flerspråklighet i norske barnehagekontekst karakteriseres av mangfold og bidrag fra flere vitenskapsdisipliner. To tematiske hovedlinjer pekes ut. Det ene hovedtemaet dreier seg om flerspråklige barns språkbruk og utvikling av andrespråksferdigheter i en barnehagekontekst, mens det andre hovedtemaet handler om barnehagepersonalets språkdidaktiske arbeid med flerspråklige barn. Avslutningsvis i artikkelen diskuteres utfordringer for forskningsfeltet og videre forskningsbehov.

Emneord (Nøkkelord)


forskningsoversikt, barnehageforskning, gryende flerspråklighet, andrespråk, morsmål, andrespråksforskning

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6670

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.