Redaksjonelle retningslinjer

Hovedfokus og spennvidde

Tidsskriftet NOA publiserer artikler innenfor området norsk som andre- og fremmedspråk tolket i vid forstand. Målgruppe er forskere og studenter som arbeider med dette fagfeltet og med beslektede områder innenfor lingvistikk og fremmedspråksfag ved universiteter og høyskoler. En annen sentral målgruppe er lærere, fra grunnskole til voksenopplæring.

 

Seksjonsretningslinjer

Artikler

##section.default.policy##

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert

Bokmeldinger

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert
 

Om fagvurderingsprosessen

Manuskripter vurderes av to fagfeller (double blind) samt åpen redaksjonell behandling (i flere runder).

 

Open Access-retningslinjer

Tidsskriftet kommer til å gi alle brukere åpen tilgang (Open Access), det vil si fri og gratis tilgang til alt publisert innhold.

 

Arkivering

Dette tidsskriftet benytter LOCKSS systemet for å utvikle et distribuert arkivsystem sammen med andre tilsluttete bibliotek, og tillater disse bibliotekene å opprette permanente fullstendige arkiv av tidsskriftet, til bevarings- og gjenopprettingsformål . Mer...

 

Redaktør og redaksjonsråd

Redaksjon: Gunhild Tomter Alstad, Høgskolen i Innlandet, Norge; Ann-Kristin Helland Gujord, Universitetet i Bergen, Norge; Toril Opsahl, Universitetet i Oslo, Norge

Redaksjonsråd: Ingeborg Kongslien, professor emerita, Universitetet i Oslo; Lars Anders Kulbrandstad, professor, Høgskolen i Innlandet; Kari Tenfjord, professor, Universitetet i Bergen

 

Lisensiering

Fra og med 2017 er artiklene som publiseres i NOA lisensiert under en Creative Commons BY-SA 4.0 lisens.

 

Avgifter for artikkelpublisering

P.d.d. er det ingen publiseringsavgift for dette tidsskriftet.