Redaksjonelle retningslinjer

Hovedfokus og spennvidde

Tidsskriftet NOA publiserer artikler innenfor området norsk som andre- og fremmedspråk tolket i vid forstand. Målgruppe er forskere og studenter som arbeider med dette fagfeltet og med beslektede områder innenfor lingvistikk og fremmedspråksfag ved universiteter og høyskoler. En annen sentral målgruppe er lærere, fra grunnskole til voksenopplæring.

 

Seksjonsretningslinjer

Artikler

##section.default.policy##

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert

Bokmeldinger

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert
 

Open Access-retningslinjer

Tidsskriftet kommer til å gi alle brukere åpen tilgang (Open Access), det vil si fri og gratis tilgang til alt publisert innhold.

 

Arkivering

Dette tidsskriftet benytter LOCKSS systemet for å utvikle et distribuert arkivsystem sammen med andre tilsluttete bibliotek, og tillater disse bibliotekene å opprette permanente fullstendige arkiv av tidsskriftet, til bevarings- og gjenopprettingsformål . Mer...