Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 35, Nr 2 (2017): Samisk Om språkbruk i kommunestyremøte i Guovdageaidnu Sammendrag   PDF
Nils Dannemark
 
Vol 33, Nr 2 (2015): Generativ grammatikk og dialektologi Opersonlig passiv i danska, norska och svenska – en korpusstudie Sammendrag   PDF
Elisabet Engdahl, Anu Laanemets
 
Vol 35, Nr 2 (2017): Samisk Ord sett innafra og utafra – en datalingvistisk analyse av nordsamisk Sammendrag   PDF
Lene Antonsen, Trond Trosterud
 
Vol 35, Nr 1 (2017): Gramino OV-ledföljd och huvudsats-bisats-asymmetri i svenskans historia Sammendrag   PDF
Adrian Sangfelt
 
Vol 29, Nr 2 (2011) Paulina Horbowicz: How to be Norwegian in talk?Polish-Norwegian in-terethnic conversation analysis Sammendrag   PDF
Ernst Håkon Jahr
 
Vol 32, Nr 2 (2014) Polysemi. En relevansteoretisk tilnærming Sammendrag   PDF
Ingrid Lossius Falkum
 
Vol 36, Nr 1 (2018) Preposisjonen og partikkelen med som samanstillar Sammendrag   PDF
Leiv Inge Aa
 
Vol 34, Nr 1 (2016) Progovac, Liliana: Evolutionary syntax. Sammendrag   PDF
Michael T. Putnam
 
Nr 2 (2018): Pragmatiske partikler i norsk Pronominal høyredislokering i norsk, det er et interessant fenomen, det Sammendrag   PDF
Kaja Borthen
 
Vol 35, Nr 1 (2017): Gramino Rødøyd og bøyd: Samdanning og perfektum partisipp har parallell semantikk Sammendrag   PDF
Janne Bondi Johannessen
 
Vol 34, Nr 1 (2016) Sally Boyd & Stina Ericsson (red.): Sociolingvistik i praktiken. Sammendrag   PDF
Stian Hårstad
 
Vol 29, Nr 2 (2011) Samansette preposisjonar i norske dialektar Sammendrag   PDF
Kristin Bakken, Lars Vikør
 
Vol 31, Nr 2 (2013) Saudamålet i 1981 Sammendrag   PDF
Randi Neteland
 
Vol 34, Nr 1 (2016) Sebastian Møller Bak: En sammenlignende undersøgelse af syntaktiske træk i middelnedertyske diplomer fra Lübecks kancelli og det kongelige danske kancelli (1400–1449). Sammendrag   PDF
John Ole Askedal
 
Vol 32, Nr 2 (2014) Semantiske og pragmatiske aspekter ved trykklett visst Sammendrag   PDF
Kaja Borthen, Cecilie S. Knudsen
 
Vol 34, Nr 2 (2016) Semi-insubordinate at-constructions in Norwegian: formal, semantic and functional properties Sammendrag   PDF
Karin Beijering
 
Nr 2 (2018): Pragmatiske partikler i norsk Sosial mening, pragmatiske partikler og pragmatisk teori Sammendrag   PDF
Christoph Unger
 
Vol 34, Nr 1 (2016) Språkhandlingar og språkhandlingsverb Sammendrag   PDF
Tor Arne Haugen, Kjetil Myskja
 
Nr 1 (2019) Stian Hårstad, Terje Lohndal og Brit Mæhlum. Innganger til språkvitenskap: Teori, metode og faghistorie. Sammendrag   PDF
Tor Arne Haugen
 
Nr 2 (2018): Pragmatiske partikler i norsk Store spørsmål om små ord. Innledning til temanummer om pragmatiske partikler i norsk Sammendrag   PDF
Kaja Borthen
 
Vol 34, Nr 1 (2016) Talespråkssyntaks: en analyse av norske diskursellipser Sammendrag   PDF
Mari Nygård
 
Vol 29, Nr 1 (2011): Norsk teiknspråk Tegnrom og taktilt tegnspråk Sammendrag   PDF
Eli Raanes
 
Vol 33, Nr 1 (2015) Terje Lohndal (ed.): In search of universal grammar: From Old Norse to Zoque Sammendrag   PDF
Michael T. Putnam
 
Vol 29, Nr 1 (2011): Norsk teiknspråk Tidlig språkutvikling hos et døvt barn avdøve foreldre Sammendrag   PDF
Beata Slowikowska
 
Vol 29, Nr 1 (2011): Norsk teiknspråk Tidsuttrykk i rommet â En kognitiv lingvistisk tilnærming til en gruppe tids-uttrykk i norsk tegnspråk Sammendrag   PDF
Kari-Anne Selvik
 
101 - 125 av 144 elementer << < 1 2 3 4 5 6 > >>