Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 36, Nr 1 (2018) Mer om de preverbala adverbialens syntax, semantik och prosodi Sammendrag   PDF
Björn Lundquist
 
Vol 32, Nr 1 (2014) Metakomparasjon i norsk Sammendrag   PDF
Eivor Finset Spilling, Tor Arne Haugen
 
Vol 33, Nr 2 (2015): Generativ grammatikk og dialektologi Metodologiske og teoretiske utfordringar for generative dialektologar Sammendrag   PDF
Leiv Inge Aa
 
Nr 2 (2018): Pragmatiske partikler i norsk Midtstilt da – en semantisk-pragmatisk redegjørelse og en sammenlikning med etterstilt da Sammendrag   PDF
Signe Rix Berthelin
 
Vol 34, Nr 2 (2016) Montrul, Silvina: The acquisition of heritage languages Sammendrag   PDF
Michael T. Putnam
 
Vol 32, Nr 2 (2014) Når er ironi mislykket? Sammendrag   PDF
Georg Kjøll
 
Vol 36, Nr 1 (2018) Når psykiatritermar vert metaforar: Ein kasusstudie av uttrykket «politisk autisme» Sammendrag   PDF
Helga Mannsåker
 
Vol 33, Nr 2 (2015): Generativ grammatikk og dialektologi Negative V3-declaratives in Finland Swedish Sammendrag   PDF
Johan Brandtler, David Håkansson
 
Vol 36, Nr 1 (2018) Noam Chomsky: Det medfødte språket. Et kapittel i den rasjonelle tenk-ningens historie. Cappelens upopulære skrifter 69. Omsett av Inger Sverreson Holmes, forord av Terje Lohndal. Sammendrag   PDF
Dag Trygve Truslew Haug
 
Vol 29, Nr 1 (2011): Norsk teiknspråk Noen diskursmarkører i norsk tegnspråk Sammendrag   PDF
Rolf Piene Halvorsen, Guri Amundsen
 
Vol 30, Nr 1 (2012) Norge â riket uten rikstalemål? Sammendrag   PDF
Eric Papazian
 
Vol 31, Nr 1 (2013) Norsk Lingvistisk Tidsskrift 30 år Sammendrag   PDF
Ernst Håkon Jahr
 
Vol 31, Nr 1 (2013) Norsk ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. skoddeâstæveleg Sammendrag   PDF
Bo-A. Wendt
 
Vol 29, Nr 1 (2011): Norsk teiknspråk Norsk tegnspråk: helt norsk og veldigannerledes. Skisse av en ny beskrivelses-modell for norsk tegnspråk Sammendrag   PDF
Sonja Erlenkamp
 
Vol 34, Nr 1 (2016) Norske barns språksosialisering og språklige praksisfellesskap Sammendrag   PDF
Edit Bugge
 
Nr 2 (2018): Pragmatiske partikler i norsk Norske pragmatiske partikler i andrespråksbruk. En studie med data fra ASK-korpuset Sammendrag   PDF
Paulina Horbowicz, Marta Olga Janik
 
Vol 34, Nr 2 (2016) Null subjects, preproprial articles, and the syntactic structure of Old Norwegian pronouns Sammendrag   PDF
Sverre Stausland Johnsen
 
Vol 30, Nr 2 (2012): Norsk i Amerika Nye ord i ei ny verd: Kodeveksling i romanar om nordmenn og svenskar i Amerika Sammendrag   PDF
Ingeborg Kongslien
 
Vol 30, Nr 2 (2012): Norsk i Amerika Obstruenters fonetikk og fonologi i amerikanorsk og norskamerikansk engelsk Sammendrag   PDF
Bernt Allen, Joseph Salmons
 
Vol 32, Nr 1 (2014) Om bruk av Oslo-testen for å undersøke oslomålet Sammendrag   PDF
Karine Stjernholm, Ingun Indrebø Ims
 
Vol 30, Nr 1 (2012) Om det uuttalte â det relevansteoretiske implikaturbegrepet i møte med autentiske data Sammendrag   PDF
Kaja Borthen, Signe Rix Berthelin, Gøril Thomassen
 
Vol 30, Nr 2 (2012): Norsk i Amerika Om immigrantsvenskan i Misiones, Argentina Sammendrag   PDF
Gunvor Flodell
 
Vol 36, Nr 1 (2018) Om kunnskapsgrunnlaget for normeringa av det nynorske skriftspråket Sammendrag   PDF
Stig J. Helset
 
Vol 32, Nr 1 (2014) Om kunnskapsgrunnlaget for to grammatiske teoriar Sammendrag   PDF
Stig J. Helset
 
Vol 36, Nr 1 (2018) Om preverbale adverbialer Sammendrag   PDF
Marit Julien
 
76 - 100 av 144 elementer << < 1 2 3 4 5 6 > >>