Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 35, Nr 1 (2017): Gramino Does you mean I? Sammendrag   PDF
Sanna Skärlund
 
Vol 30, Nr 1 (2012) Elin Gunleifsen: Attributive uttrykk for prototypisk possessivitet: En komparativ studie av talespråklig variasjon og endring i Kristiansand og Arendal Sammendrag   PDF
Kaori Takamine
 
Vol 36, Nr 1 (2018) Endre Brunstad, Ann-Kristin Helland Gujord og Edit Bugge (red.). Rom for språk: Nye innsikter i språkleg mangfald. Sammendrag   PDF
Pernille Hansen
 
Vol 31, Nr 1 (2013) Endre Mørck: Leddstillinga i mellomnorske heilsetninger. Funksjons- og feltanalyse og materialpresentasjon. Sammendrag   PDF
Jan Terje Faarlund
 
Vol 34, Nr 1 (2016) Ernst Håkon Jahr: Language planning as a sociolinguistic experiment. The case of modern Norwegian. Sammendrag   PDF
Ivar Berg
 
Vol 30, Nr 2 (2012): Norsk i Amerika Et forsømt kapittel i leksikografiens historie: Leachmanââ¬â¢s Norsk-Engelsk Lomme-Ordbog/Norwegian-English Pocket Dictionary Sammendrag   PDF
Ruth Vatvedt Fjeld
 
Vol 32, Nr 2 (2014) Et relevansteoretisk blikk på likheter og forskjeller mellom partiklene da og altså Sammendrag   PDF
Torstein Fretheim
 
Vol 35, Nr 1 (2017): Gramino Extraction from Adjunct Islands in Swedish Sammendrag   PDF
Christiane Müller
 
Vol 29, Nr 2 (2011) Færøsk-dansk Sammendrag   PDF
Hjalmar P. Petersen
 
Vol 35, Nr 1 (2017): Gramino Förhållandet mellan rörelseverb och förflyttningskonstruktioner – lexikogram­matisk associationskraft och produktivitet Sammendrag   PDF
Joel Olofsson
 
Vol 31, Nr 1 (2013) Frå redaktørane Sammendrag   PDF
Kristin Melum Eide, Tor A. Åfarli
 
Vol 34, Nr 2 (2016) Frå redaktøren Sammendrag   PDF
Janne Bondi Johannessen
 
Nr 1 (2019) Frå redaktøren Sammendrag   PDF
Janne Bondi Johannessen
 
Vol 34, Nr 1 (2016) Frå redaktøren: Skifte i redaksjonen Sammendrag   PDF
Janne Bondi Johannessen
 
Vol 36, Nr 1 (2018) Frå redaktøren: tætter, fagfellevurderingar og statistikk Sammendrag   PDF
Janne Bondi Johannessen
 
Vol 35, Nr 1 (2017): Gramino Från NORMS till GRAMINO Sammendrag   PDF
Henrik Rosenkvist, Elisabet Engdahl
 
Vol 33, Nr 1 (2015) Further Thoughts on the Tune Memorial Sammendrag   PDF
Bernard Mees
 
Vol 31, Nr 2 (2013) Gisle Andersen (red.): Exploring Newspaper Language. Using the web to create and investigate a large corpus of modern Norwegian Sammendrag   PDF
Torbjørn Nordgård
 
Vol 33, Nr 1 (2015) Grammatikalisering av adverbet gjerne i ulike norske varieteter Sammendrag   PDF
Thorstein Fretheim
 
Vol 29, Nr 2 (2011) Gro-Renée Rambø: Historiske og sosiale betingelser for språkkontaktmellom nedertysk og skandinavisk i seinmiddelalderen â et bidrag til his-torisk språksosiologi. Sammendrag   PDF
Tor Erik Jenstad
 
Nr 1 (2019) Grunnleggjande spørsmål om språkendring og norsk språkhistorie Sammendrag   PDF
Sverre Stausland Johnsen
 
Vol 29, Nr 1 (2011): Norsk teiknspråk Grunntegnstilling i norsk tegnspråk Sammendrag   PDF
Sonja Erlenkamp
 
Vol 34, Nr 2 (2016) Gulbrand Alhaug og Aud-Kirsti Pedersen (red.): Namn i det fleirspråklege Noreg Sammendrag   PDF
Vidar Haslum
 
Vol 31, Nr 1 (2013) Hans-Olav Enger, Jan Terje Faarlund og Kjell Ivar Vannebo (red.): Grammatikk, bruk og norm Sammendrag   PDF
Terje Lohndal
 
Vol 32, Nr 1 (2014) Harald Berggreen, Kjartan Sørland og Vigdis Alver: God nok i norsk? Språk og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk Sammendrag   PDF
Hilde Sollid
 
26 - 50 av 144 elementer << < 1 2 3 4 5 6 > >>