Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 33, Nr 2 (2015): Generativ grammatikk og dialektologi Koffer dæm IKKE sir det? Om ordstilling i hv-spørsmål i nordnorske dialekter Sammendrag   PDF
Marit Westergaard
 
Vol 31, Nr 2 (2013) Agnete Nesse: Innføring i norsk språkhistorie Sammendrag   PDF
Ivar Berg
 
Vol 30, Nr 2 (2012): Norsk i Amerika Amerikasvenskan förr och nu Sammendrag   PDF
Ida Larsson, Sofia Tingsell, Maia Andréasson, Benjamin Lyngfelt, Jenny Nilsson
 
Vol 29, Nr 2 (2011) Artikulasjonshastighet i norske, svenske ogdanske radionyheter Sammendrag   PDF
Nanna Haug Hilton
 
Vol 33, Nr 1 (2015) "Se å få deg et liv!" - om grammatikalisering og bruk av se-o-V-konstruksjonen i norsk Sammendrag   PDF
Urd Vindenes
 
Vol 34, Nr 2 (2016) “Inspect kniven i inventoryen min.” Språklig praksis i et nytt domene Sammendrag   PDF
Anne Mette Sunde
 
Vol 30, Nr 2 (2012): Norsk i Amerika Ãstnorsk som norsk fellesdialekt i Midtvesten Sammendrag   PDF
Janne Bondi Johannessen, Signe Laake
 
Vol 29, Nr 2 (2011) ââ¬ÂDet maniske anfallet kan begynnasnikandeââ¬Â Sammendrag   PDF
Helga Mannsåker
 
Vol 30, Nr 2 (2012): Norsk i Amerika ââ¬ÂFolkan mine, dæm bære snakka norskââ¬Â â norsk i Wisconsin frå 1940-talet og fram til i dag Sammendrag   PDF
Arnstein Hjelde
 
Vol 30, Nr 2 (2012): Norsk i Amerika ââ¬ÂVi va spost te å lær engelskt, da veit duââ¬Â â litt om suppose(d) og modalitet i amerika-norsk Sammendrag   PDF
Kristin Melum Eide, Arnstein Hjelde
 
Vol 31, Nr 1 (2013) ââ¬ÅHer om dagenââ¬Â â om her som modifiserende element ved tidsangivelse Sammendrag   PDF
Thorstein Fretheim
 
Vol 31, Nr 2 (2013) Blåe og svarte augo: skipnaden av fargeíuttrykk i norrønt Sammendrag   PDF
Jackson Crawford
 
Vol 31, Nr 2 (2013) Bridget D. Samuels: Phonological architecture: a biolinguistic perspective Sammendrag   PDF
Pavel Iosad
 
Vol 34, Nr 1 (2016) Brit Mæhlum and Unn Røyneland: Det norske dialektlandskapet. Sammendrag   PDF
Paul Kerswill
 
Vol 30, Nr 2 (2012): Norsk i Amerika Christiana og Eidswold: Norske namn i den nye verda Sammendrag   PDF
Arne Kruse
 
Vol 29, Nr 2 (2011) Cirkumflekstonelaget i Oppdal Sammendrag   PDF
Gjert Kristoffersen
 
Vol 29, Nr 1 (2011): Norsk teiknspråk Døves språkholdninger og norsk tegnspråk Sammendrag   PDF
Sonja Myhre Holten, Hege Roaldstveit Lønning
 
Vol 31, Nr 2 (2013) Den nye nynorskrettskrivingi Sammendrag   PDF
Thorgeir Holm, Sergej Alexander Munkvold
 
Nr 1 (2017): Gramino Det spetsställda ledets funktion i satsfläta med relativsats Sammendrag   PDF
Filippa Lindahl
 
Vol 31, Nr 2 (2013) Dobbel passiv og beslektede konstruksjoner i skandinavisk Sammendrag   PDF
Marit Julien, Helge Lødrup
 
Nr 1 (2017): Gramino Does you mean I? Sammendrag   PDF
Sanna Skärlund
 
Vol 30, Nr 1 (2012) Elin Gunleifsen: Attributive uttrykk for prototypisk possessivitet: En komparativ studie av talespråklig variasjon og endring i Kristiansand og Arendal Sammendrag   PDF
Kaori Takamine
 
Vol 31, Nr 1 (2013) Endre Mørck: Leddstillinga i mellomnorske heilsetninger. Funksjons- og feltanalyse og materialpresentasjon. Sammendrag   PDF
Jan Terje Faarlund
 
Vol 34, Nr 1 (2016) Ernst Håkon Jahr: Language planning as a sociolinguistic experiment. The case of modern Norwegian. Sammendrag   PDF
Ivar Berg
 
Vol 30, Nr 2 (2012): Norsk i Amerika Et forsømt kapittel i leksikografiens historie: Leachmanââ¬â¢s Norsk-Engelsk Lomme-Ordbog/Norwegian-English Pocket Dictionary Sammendrag   PDF
Ruth Vatvedt Fjeld
 
1 - 25 av 114 elementer 1 2 3 4 5 > >>