Forfatterdetaljer

Borthen, Kaja, Institutt for språk og litteratur, NTNU N-7491 Trondheim, Norge