Forfatterdetaljer

Askedal, John Ole, Universitetet i Oslo, Norge

  • Vol 34, Nr 1 (2016) - Bokmeldinger
    Sebastian Møller Bak: En sammenlignende undersøgelse af syntaktiske træk i middelnedertyske diplomer fra Lübecks kancelli og det kongelige danske kancelli (1400–1449).
    Sammendrag  PDF