http://ojs.novus.no/index.php/NLT/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Norsk Lingvistisk Tidsskrift: Oppslag 2021-01-29T15:57:29+00:00 Open Journal Systems <p><em>Norsk Lingvistisk Tidsskrift</em> (NLT) er et forum for norsk språkvitenskap og bringer lingvistiske artikler og bidrag på norsk innenfor alle grener av og område i språkvitenskapen, også felt som faghistorie og lingvistikkrelatert vitenskapsteori. <em>NLT</em>er et fagfellevurdert tidsskrift og utgis med støtte fra Norges forskningsråd.</p>