1.
Fløgstad GN. Språket som system vs. språket i bruk: Hvordan anvende kognitiv lingvistikk?. NLT [Internett]. 12. desember 2022 [sitert 2. oktober 2023];40(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2126