1.
Bakkevoll G, Somby A-M. Forskingsetiske normer og juridiske rammer i norsk språkforsking med data frå sosiale medium. NLT [Internett]. 14. januar 2022 [sitert 3. juni 2023];39(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2019