1.
Vikør LS. Nynorskrettskrivinga frå 1901: Nokre uklare punkt. NLT [Internett]. 14. januar 2022 [sitert 10. juni 2023];39(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2017