1.
Minamisawa Y. Begrepsmetaforer om KALDT SINNE. NLT [Internett]. 28. juni 2019 [sitert 29. januar 2022];37(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1646