1.
Julien M. Vokativar i norsk. NLT [Internett]. 15. august 2014 [sitert 22. september 2023];32(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/161