1.
Antonsen L, Trosterud T. Ord sett innafra og utafra – en datalingvistisk analyse av nordsamisk. NLT [Internett]. 15. november 2017 [sitert 16. april 2021];35(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1416