Kinn, Torodd. «Framveksten Av Pseudokoordinasjon Med Drive». Norsk Lingvistisk Tidsskrift 37, no. 2 (desember 17, 2019). åpnet desember 1, 2021. http://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1725.