Antonsen, Lene, og Trond Trosterud. «Ord Sett Innafra Og Utafra – En Datalingvistisk Analyse Av Nordsamisk». Norsk Lingvistisk Tidsskrift 35, no. 2 (november 15, 2017). åpnet april 16, 2021. http://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1416.