Antonsen, L., og T. Trosterud. «Ord Sett Innafra Og Utafra – En Datalingvistisk Analyse Av Nordsamisk». Norsk Lingvistisk Tidsskrift, bd. 35, nr. 2, november 2017, http://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1416.