[1]
G. Bakkevoll og A.-M. Somby, «Forskingsetiske normer og juridiske rammer i norsk språkforsking med data frå sosiale medium», NLT, bd. 39, nr. 2, jan. 2022.