[1]
L. Antonsen og T. Trosterud, «Ord sett innafra og utafra – en datalingvistisk analyse av nordsamisk», NLT, bd. 35, nr. 2, nov. 2017.