Lundquist, B., Westergaard, M. og Klassen, R. (2022) «Dynamikken i en språkendringsprosess: Bortfall av hunkjønnsformer i norsk», Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 40(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2071 (åpnet: 28september2022).