Johannessen, J. B. (2020) «Frå redaktøren», Norsk Lingvistisk Tidsskrift, (1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1790 (åpnet: 28september2022).