Kinn, T. (2019) «Framveksten av pseudokoordinasjon med drive», Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 37(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1725 (åpnet: 1desember2021).