Kinn, T. (2014) «Verbalt presens partisipp», Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 32(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/159 (åpnet: 26 mars 2023).