Antonsen, L. og Trosterud, T. (2017) «Ord sett innafra og utafra – en datalingvistisk analyse av nordsamisk», Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 35(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1416 (åpnet: 16april2021).