(1)
Fløgstad, G. N. Språket Som System Vs. Språket I Bruk: Hvordan Anvende Kognitiv Lingvistikk?. NLT 2022, 40.