[1]
Bakkevoll, G. og Somby, A.-M. 2022. Forskingsetiske normer og juridiske rammer i norsk språkforsking med data frå sosiale medium. Norsk Lingvistisk Tidsskrift. 39, 2 (jan. 2022).