ââ¬ÂVi va spost te å lær engelskt, da veit duââ¬Â â litt om suppose(d) og modalitet i amerika-norsk

Kristin Melum Eide, Arnstein Hjelde

Sammendrag


I et autentisk datamateriale av amerikanorsk finner vi ordet spost, som ser ut som et ikke-norsk innslag. Dette ordet ser ut til å være i vanlig bruk, selv om norskamerikanere ugjerne vil være ved at de bruker det. Tilsynelatende er det modalkonstruksjonen be supposed to/I suppose som er lånt inn fra engelsk til amerikanorsk. I denne artikkelen undersøker vi hvordan disse konstruksjonene blir brukt i amerikanorsk, og hvordan de er modifisert og innpassa i språket. Videre ser vi på de ulike betydingene konstruksjonene har og potensielle modeller i norsk. Undersøkinga bidrar til litteraturen om innlån av modale uttrykk i en kontaktsituasjon. Ifølge Matras og Sakel (2007) er innlån av verbírelaterte kategorier, som modalitet, sjelden omtalt i litteraturen, selv om det i realiteten er veldig frekvent. Skal man dømme etter hvor ofte modale uttrykk blir lånt inn fra ett språk til et annet, peker modalitet seg egentlig ut som en svært så ââ¬Âlånbarââ¬Â kategori. Vi diskuterer også om enkelte varianter av spost kan forstås som en diskursmarkør i amerikanorsk, og om det er bare selve elementet som er innlånt, eller også mønsteret som hører til

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6719

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.