Amerikasvenskan förr och nu
PDF ()

Hvordan referere

Larsson, I., Tingsell, S., Andréasson, M., Lyngfelt, B., & Nilsson, J. (2012). Amerikasvenskan förr och nu. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 30(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/211

Sammendrag

Denna artikel jämför dagens amerikasvenska med den som talades för 50 år sedan. Utifrån material som samlats in i Minnesota 2011 och material som samlades in under 1960-talet diskuteras dialektdrag, andraspråksdrag och, slutligen, vad som kan sägas utmärka den amerikasvenska som talas idag. Artikeln vill belysa ämnet ur flera möjliga infallsvinklar, blottlägga några av de processer som är inblandade och skissera några huvudlinjer i utvecklingen av amerika-­svenskan.
PDF ()

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.