Amerikasvenskan förr och nu

Ida Larsson, Sofia Tingsell, Maia Andréasson, Benjamin Lyngfelt, Jenny Nilsson

Sammendrag


Denna artikel jämför dagens amerikasvenska med den som talades för 50 år sedan. Utifrån material som samlats in i Minnesota 2011 och material som samlades in under 1960-talet diskuteras dialektdrag, andraspråksdrag och, slutligen, vad som kan sägas utmärka den amerikasvenska som talas idag. Artikeln vill belysa ämnet ur flera möjliga infallsvinklar, blottlägga några av de processer som är inblandade och skissera några huvudlinjer i utvecklingen av amerikaísvenskan.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6719

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.