Christiana og Eidswold: Norske namn i den nye verda

Arne Kruse

Sammendrag


Artikkelen diskuterer motiva bak stadnamna i dei norrøne atlanterhavskoloniane og i det norske emigrantmiljøet i Midtvesten. I ein norrøn kontekst måtte stadnamn vera semantisk meiningsfulle. I Nord-Amerika hadde dette vorte irrelevant. Her var det konnotative symbolaspektet det viktige; ei utvikling vi ser ein parallell til også i Noreg på same tid, med nasjonalorienterte namn på ungdomshus o.l. Artikkelen freistar forklare korfor det er etter måten få namn med norskrelatert opphav på amerikanske kart, med det at dei norske nyryddarane førstpå ikkje tok del i det offentlege livet. Etter kvart fekk visse typar namn symbolverdi i det norsk-amerikanske miljøet.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6719

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.